Startsida
  Våra tjänster
  Vår verksamhet
  Referensverksamheter
  Kontakt
  Policy
  Nyheter
 
 
 
 
 
 

 


NYHETER

2011-06-09
Johannes Frenzel är ackrediterad av CEFIC som granskare av SQAS ESAD 2011.
Se www.sqas.org

2011-05-31
Johannes Frenzel är ackrediterad av CEFIC som granskare för SQAS Warehouse 2011.

2011-05-16
Johannes Frenzel är ackrediterad av CEFIC som granskare för SQAS Tank Cleaning 2011.

2011-05-13
Johannes Frenzel har genomgått utbildning som lärare för utbildning i Yrkeskompetensbevis YKB, delkurs 5 Säkerhet och kundfokus.

2011-04-04
Johannes Frenzel är ackrediterad av CEFIC som granskare för SQAS Transport Service 2011.

2011-02-14
Johannes Frenzel har genomgått utbildning som lärare för utbildning i Yrkeskompetensbevis YKB, delkurs 3 Lagar och bestämmelser.

2010-12-22
Johannes Frenzel är ackrediterad CEFIC som granskare för SQAS Warehouse 2007.

2010-10-15
Johannes Frenzel har genomgått utbildning som lärare för utbildning i Yrkeskompetensbevis YKB, delkurs 4 Ergonomi och hälsa.

2010-03-26
Johannes Frenzel är ackrediterad av CEFIC som granskare för SQAS Transport Service 2007.

 

 

 

 
Kvalitet
 
     
 
Miljö
 
     
 
Säkerhet
 
     
 
Utbildning