Startsida
  Våra tjänster
  Vår verksamhet
  Referensverksamheter
  Kontakt
  Policy
streck.jpg
  Nyheter

streck.jpg

 


Policy

Kvalitetspolicy
JFC skall utföra uppdragen så att tjänstens innehåll och resultat minst motsvarar kundens krav och förväntningar. Vi bedriver kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete med egen fortbildning, för att ständigt bli bättre och kunna ge våra kunder bästa möjliga resultat av våra tjänster.

Miljöpolicy
JFC skall verka för att tillhandahålla tjänster med mål att minimera påverkan på miljön.

Inom JFC skall verksamheten alltid utgå från hänsyn till miljön utan att ge avkall på funktion, effektivitet och noggrannhet.

Företaget verkar för att ständigt förbättra miljöarbetet, minska energiförbrukningen och resa på ett så miljövänligt sätt som möjligt, för att minska föroreningarna.

JFC arbetar med ständiga förbättringar, och för oss är lagar och andra krav som gäller ett minimikrav.

 

 
Kvalitet
 
     
 
Miljö
 
     
 
Säkerhet
 
     
 
Utbildning