Startsida
  Våra tjänster
  Vår verksamhet
  Referensverksamheter
  Kontakt
  Policy
  Nyheter

 


Referensverksamheter

Capio S:t Görans Sjukhus AB
CEFIC/SQAS (Euroepan Chemical Industry Council)
Dresser Wayne
Enbjärde Transport AB
Granliden Transport AB
Haanpaa AB
Martin Olsson Restauranghandel AB
Martin & Servera AB
MTR Stockholm
Nora-Lindefrakt AB
RenoNorden AB
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Certifiering

Länkar
Här är några nyttiga länkar som du kan ha nytta av i ditt arbete med kvalitet, miljö, säkerhet samt arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöverket  
   
Notisum - Lagstiftning  
   
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap  
   
Säkerhetstrådgivare  
   
SQAS, (Safety & Quality Assessment System), Bedömningssystem för Logistikföretag och Kemikalie transportörer/distributörer  
   
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Certifiering  
   
Swedish Standards Institute, SIS Förlag  
 
Sveriges Åkeriföretag  

Ett axplock av samarbetspartners och nätverk

Inevco miljö Sweden AB
   
Ivo Malm, ADR-utbildning/Säkerhetsrådgivare
   
Per Sjöborg Transportkonsult
   
Tankkonsult i Stockholm AB, Utbildning och säkerhetsrådgivare
   
ATC AB, utbildning och utrustning att förebygga statisk elektricitet inom industrin 

 

 
Kvalitet
 
     
 
Miljö
 
     
 
Säkerhet
 
     
 
Utbildning