Startsida
  Våra tjänster
  Vår verksamhet
  Referensverksamheter
  Kontakt
  Policy
  Nyheter

 


Vår verksamhet

Verksamhet/affärside
Vi hjälper företag att utvecklas genom införande av effektiva ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi fungerar som säkerhetsrådgivare åt företag som hanterar farligt gods. Vi erbjuder hjälp med utbildning av förare som har behov av yrkeskompetensbevis. Vi arbetar som konsulter och genomför revisioner i samband med certifieringar av ledningssytem.

Vi kopplar kunskapen om revisioner av ledningssystem med arbete inom företag med t.ex. olika miljötillstånd, kemikaliehantering etc.

I det fall vi inte har egna resurser har vi ett brett nätverk av samarbetspartners inom olika områden.

Historik
Företaget grundades 2009 av Johannes Frenzel och Johannes Frenzel Consulting är ett familjeägt företag. Verksamheten startade i början av 2010.

Johannes yrkesbakgrund
Har arbetat 20 år inom färgindustrin som produktions-planerare, logistikchef och produktionschef. Därefter arbete inom Haanpaa, som är Nordens ledande transportföretag för flytande produkter till industrin, varav 14 år som QHSE-chef med ansvar för kvalitet- miljö och säkerhetsfrågor i Sverige och Norge samt 2 år som HR-Director för Haanpaa-koncernen.

Under åren i transportbranschen har Johannes byggt upp ett starkt Europeiskt nätverk med specialistkunskaper och kontakter inom QHSE området. Det Europeiska nätverket är via arbete i arbetsgrupper i ECTA (European Chemical Transport Association) samt EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations).

Johannes var en av initiativtagarna till att bilda den nordiska föreningen för tankrengöringsanläggningar SNTCA, och Johannes var dess ordförande under flera år. SNTCA är medlem i EFTCO, se www.sntca.se.

 


 

 

 
Kvalitet
 
     
 
Miljö
 
     
 
Säkerhet
 
     
 
Utbildning