Startsida
  Våra tjänster
  Vår verksamhet
  Referensverksamheter
  Kontakt
  Policy
  Nyheter

 


Våra tjänster

Revisioner
JFC utför revisioner av ledningssystem mot standard för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001. Vi hjälper också företag med internrevisioner mot dessa standarder.

Ledningssystem
Vi hjälper företag att bygga upp kvalitets-och miljöledningssystem som skall certifieras mot ISO-standarderna. Vi arbetar med coachning av företaget då det är viktigt att företaget själv skall driva ledningssystemet vidare.

SQAS-bedömning
Johannes Frenzel är av CEFIC (European Chemical Industrial Council) godkänd Assessor att genomföra SQAS- bedömningar för ESAD, Transport Service, Tankcleaning och Warehouse. SQAS är ett bedömningssystem för logistikföretag och distributörer av kemiska produkter. Granskningen omfattar olika områden såsom företagsledning, kvalitet, säkerhet (safety), hälsa, miljö, utrustning, planering och drift, säkerhet (security) samt besiktning av fast anläggning.

Anmälningar och tillstånd
JFC hjälper företag med anmälningar och ansökningar rörande miljötillstånd, brandfarlig vara och liknande ärenden.

Säkerhetsrådgivare
Johannes Frenzel är, av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, godkänd säkerhetsrådgivare för Transport av farligt gods på väg och till sjöss, se intyg.

Intyg säkerhetsrådgivare

YKB-Utbildning
Vi hjälper er med inventering och planering av den kommande yrkeskompetensutbildningen för yrkes- chaufförer. Det är viktigt att detta planeras rätt för att genomföra utbildningen på mest effektiva sätt och med minsta påverkan på företagets produktion.


 

 

 
Kvalitet
 
     
 
Miljö
 
     
 
Säkerhet
 
     
 
Utbildning